cs cs Kontakty Napište nám Ceny Právní služby O nás

O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby včetně právního poradenství ve všech oblastech českého a mezinárodního a rovněž práva Evropské unie (práva komunitárního a práva unijního), a to jak českým, tak i zahraničním klientům. Standardem naší kanceláře je přistupovat ke každému klientovi individuálně podle jeho potřeb tak, abychom řešení jeho právní otázky či jiných problémů bylo pro něj časově a finančně co nejefektivnější. Důraz klademe na vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb, profesionalitu a na ochranu práv klienta a jeho zájmů. Naše advokátní kancelář spolupracuje i se slovenskými a polskými advokáty. Právní služby jsou poskytování v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Me

JUDr. Andrea Grivalská, advokát

Absolventka studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s následným doplněním vzdělání o státní rigorózní zkoušku zakončenou udělením titulu JUDr. a devítiletou praxí v právním prostředí. Po ukončení vysokoškolského studia působila jako advokátní koncipientka v přední české advokátní kanceláři se zahraničním přesahem (především Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko a další), v rámci níž se zaměřovala zejména na komplexní řešení právních otázek nejen z oblasti občanského, obchodního práva. Současně si dále prohlubovala své znalosti v rámci i insolvenčního, trestního práva a mezinárodního a investičního práva. Ve své advokátní praxi se rovněž specializovala a nadále specializuje i na národní a mezinárodní rozhodčí řízení, včetně mezinárodních investičních sporů, a dále soudní litigace. Během své praxe nasbírala bohaté zkušenosti ohledně zastupování klientů jak v řízeních před úřady, tak především v soudních a rozhodčích řízeních v České republice a v zahraničí.

Specializace a další poskytované právní služby.

UPOZORNĚNÍ: NAŠE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ROVNĚŽ PRÁVNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VYMÁHÁNÍM ŠKODY A JINÝCH NÁHRAD OD STÁTU V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU V DŮSLEDKU KORONAVIRU (COVID-19) A JAKÉKOLIV DALŠÍ PRÁVNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PRACOVNĚPRÁVNÍMI NÁROKY ZAMĚSTNANCŮ ČI ZAMĚSTNAVATELŮ A S JINÝMI SOUVISEJÍCÍMI NÁROKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Ceny

Smluvní odměna za poskytování právních služeb je určena v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátním tarifem), přičemž je jedná zejména o

Při určování ceny přihlížíme k individuální povaze a složitosti každého případu a poskytovaných právních služeb. Výše odměny je předem domluvena s klientem.

Napište nám

Kontaktujte nás za účelem úvodní konzultace

Pro právní posouzení Vašeho problému si domluvte první schůzku v naší advokátní kanceláři (případně podle domluvy na jiném místě), v rámci které nám objasníte Váš právní problém. My Vám sdělíme naši nabídku spolupráce, včetně návrhu odměny a složení přiměřené zálohy. Pro účely první schůzky si prosím připravte veškerou relevantní dokumentaci k Vašemu případu.

Pokud se jedná o případy, kdy není osobní schůzka pro účely řešení Vašeho případu nutná, lze poskytnutí právních služeb domluvit prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace. V takovém případě Vás prosíme o zaslání veškeré relevantní dokumentace k Vašemu případu e-mailem. Po obdržení Vaší poptávky Vám zašleme návrh podmínek naší spolupráce včetně návrhu odměny a informacích o složení přiměřené zálohy. Následně Vám e-mailem zašleme poptávaný návrh smlouvy, právní rozbor, stanovisko či jiný dokument dle Vašich požadavků.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů*

Kontakty

JUDr. Andrea Grivalská, advokát

ev. č. ČAK: 18489
IČO: 07589972
Tel.: +420 702 075 988
E-mail: andrea.grivalska@agadvokat.cz

Sídlo:
Jičínská 1346/6
130 00 Praha 3 – Vinohrady

Pobočka:
Na Vyhlídce 548
250 67 Klecany

Možnost parkování v místě sídla advokátní kanceláře:
- Placené parkování nákupní centrum OC Atrium Flora